Cô Mận xin chào các conĐến với buổi học khám phá ngày hôm nay cô Mận giúp các con tìm hiểu về bánh chưng ?Vì sao lại có bánh chưng?Nào bây giờ cô mời các con cùng tìm hiểu nhé.